Tập đoàn CEO công bố Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và bổ nhiệm cán bộ


Tập đoàn CEO vừa tổ chức “Lễ công bố Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và bổ nhiệm cán bộ” nhằm thích ứng với sự phát triển của Tập đoàn trong năm 2018.
Trong buổi lễ được tổ chức vào ngày 22/02/2018 tại trụ sở Tập đoàn, ông Đoàn Văn Bình – Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu khai mạc, đồng thời, nêu bật các định hướng phát triển của Tập đoàn trong năm 2018 và giai đoạn tiếp theo. Ông Đoàn Văn Bình cũng thay mặt ban lãnh đạo Tập đoàn chúc mừng các nhân sự đã được bổ nhiệm và hy vọng trên cương vị mới, cán bộ được bổ nhiệm sẽ phát huy hết khả năng, kinh nghiệm, dành nhiều tâm huyết cho công việc, cùng tập thể lãnh đạo, CBNV Tập đoàn vượt qua khó khăn, hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ mà Tập đoàn giao phó.
Sau phần công bố hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Tập đoàn trong năm 2018 với các ban và đơn vị chức năng được chia tách, thành lập mới và thay đổi tên gọi cho phù hợp với giai đoạn phát triển mới, Ông Đoàn Văn Bình – Đại diện cho Hội đồng quản trị và ông Tạ Văn Tố – Đại diện cho Ban Tổng Giám đốc đã trao các quyết định bổ nhiệm cho từng vị trí quản lý mới của các ban chức năng trong Tập đoàn.

Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Ban Tài chính – Bà Vũ Thị Lan Anh

Giám đốc Ban Kế toán – Bà Đỗ Thị Thơm

Giám đốc Ban Pháp chế – Bà Đoàn Thị Vân

Phó Giám đốc Phụ trách Ban Chiến lược – Ông Lưu Quốc Yên

Phó Giám đốc Phụ trách Ban Nghiên cứu và Phát triển cho ông Nguyễn Minh Hải

Giám đốc Ban Kinh tế – Ông Nguyễn Tuấn Anh

Giám đốc Ban Kinh doanh – Ông Phạm Trường Sơn

Trưởng Ban Thư ký và Quan hệ Cổ đông – Bà Ngô Thị Nguyệt Ánh

Phó Chánh văn phòng Tập đoàn – Ông Đỗ Văn Tiến

Phó Giám đốc Ban Kinh doanh – Bà Nguyễn Thị Trang

Phó Giám đốc Ban Kinh tế – ông Ngô Văn Hoàng
(Tập đoàn CEO)